default

Get a quote

Lenshouse.nl en Lenslens.nl gaan samen verder

LogoLensLens5
LensLens-Shop

Lenslens.nl en Lenshouse.nl gaan fuseren

Beste klant,

U heeft onlangs ons bericht ontvangen over het samengaan van LensLens.nl en Lenshouse.nl  Dit, naar aanleiding van een aankoop die u in het verleden bij LensLens gedaan heeft.

LensLens.nl is een webwinkel waar contactlenzen, lens accessoires en contactlens vloeistoffen worden aangeboden.

Al meerdere jaren is er een intensieve tussen de webwinkels Lenslens.nl en Lenhouse.nl

De overeenkomsten zijn ondertussen zo groot dat besloten is om LensLens.nl per 29 Mei 2024 te laten opgaan in Lenshouse.nl. Door deze overname kunnen we efficiënter werken, en ons assortiment beter en aantrekkelijker uitbreiden.

Wat betreft het aanbod van artikelen, zal het u opvallen dat deze in Lenshouse.nl ruimer is en de prijzen, mede door het gebruik van FLP spaarpunten, aantrekkelijker zijn.

Welkom bij Lenshouse.nl

Bij Lenshouse.nl zijn wij u graag van dienst voor het leveren van contactlenzen, vloeistoffen en accessoires.

Op onze informatie site https://www.jgk.nl kunt u, zonder hinderlijke pop-ups allerlei informatie vinden over verschillende oogproblemen en mogelijke oplossingen, en, waar mogelijk, een gedegen advies van de optometrist.


Garantie & nazorg:

Heeft u eerder producten via LensLens.nl aangeschaft en doet er zich een probleem voor, dan kunt u altijd met de klantenservice van Lenshouse.nl contact opnemen als het om garantie kwesties of reparaties gaat.

Overzetten gegevens:

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, dan kunt u uw inloggegevens voor LensLens.nl ook gebruiken voor Lenshouse.nl. he bis helaas niet mogelijk uw bestelhistorie naar Lenshouse.nl over te zetten.

Gegevens verwijderen:

Wanneer u uw gegevens wenst te laten verwijderen uit onze database, stuur uw bericht dan s.v.p. naar info@lenshouse.nl , of bel tijdens kantooruren met 0511-472486. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens binnen 4 weken verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen als we op grond van de wet uw persoonsgegevens mogen bewaren ondanks een verwijderverzoek. Bijvoorbeeld indien er een vermoeden bestaat dat met dit account is gefraudeerd.

Wanneer u 7 jaar niet meer bij ons inlogt, worden alle gegevens verwijdert.